Lasteaed

***************************************************

Meie lasteaias on 1,5-7. aastased lapsed mängimas-õppimas ühes liitrühmas (alates 01.08.2018). Lapsi on õpetamas 2 vahvat lasteaiaõpetajat, neid aitamas 1 tubli õpetajaabi. Kaks korda nädalas on muusikatunnid õpetaja Kaja Saar’e juhendamisel.

Koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamise kohta saab lugeda siit.

LASTEAED ON AVATUD 7.00- 18.00

Haldusjärelvalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õigupärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18 Tartu 50088, telefon 7350222, e-post: hm@hm.ee