Personal

Lastega tegelevad

  • lasteaiaõpetajad LIIVI VÄHESOO, EREENE PERNER
  • lasteaiaõpeta abi STELLA PRIVITS

Muusikaõpetaja: KAJA SAAR

Teenindav personal:

  • kokk KRISTINA ZAITSEV
  • kütja-majahoidja JAANUS KUPAR

Direktor: Eha Kuldkepp