Rühmad

Vihtra lasteaias on 01. 10. 2020.a. seisuga üks liitrühm, mille nimekirjas on 16 last.

Lapsi juhendavad õpetajad: Liivi Vähesoo ja Ereene Perner

Õpetaja abi: Stella Privits