Rühmad

Vihtra lasteaias on 01. 08. 2018.a. seisuga üks liitrühm, mille nimekirjas on 20 last.

Lapsi juhendavad õpetajad: Liivi Vähesoo ja Ereene Perner

Õpetaja abi: Stella Privits